S velkým znepokojením sleduji možné uzavření dolu Paskov. 2500 možných nezaměstnaných není totiž konečné číslo. Podle statistik je totiž na každé pracovní místo navázáno z důvodů spolupráce firem až tři další zaměstnanci na jednoho. Znamenalo by to okolo 10 tisíc nezaměstnaných. Pro naše město a okolí by to znamenalo veliký problém.

Připadá mi ale trošku absurdní vyjádření města Frýdek-Místek, že by mělo zájem provozovat šachtu v případě odkupu za jednu korunu. Hlubinné dobývání uhlí je jedna z nejsložitějších a zejména nejnebezpečnějších profesí, které znám. A protože jsem přímo na zmíněné šachtě pracoval, vím o čem mluvím. Bylo by zřejmě ojedinělé nejen v rámci ČR, ale i v rámci EU, aby hlubinný důl vlastnilo a provozovalo město.

Jedinou šancí, která by mohla vést k udržení těžby na Paskově je nalezení strategického partnera, který má o tento důl zájem a který má zejména z těžbou černého uhlí zkušenosti.  V hledání takového zájemce se město zajisté může pokusit.

Jsem ale bytostně přesvědčen, že stát, resp. kraj, resp. obec je tím nejhorším a nejméně efektivním hospodářem zejména v podnikání. Nevěřím, že by naše město bylo v tomto výjimkou.